Language: ChineselineEnglish

Contact us


Zhuzhou intellectual families far metallurgical equipment co., LTD

Address:Xianyu town, hetang district, zhuzhou city, hunan province

 Tel: 15673361136 (Mr.zuo); 17707413030 (Mr.min)

E-mail:chikoyuan@126.com

URL:http://www.chikoyuan.comCATEGORIES

CONTACT US

Contact: Mr.zuo

Phone: 15673361136

Tel: 0731-22739008

Email: zznkcg@126.com

Add: Zhuzhou of China

Scan the qr codeClose
the qr code